ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเก้าชั่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
68
69
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
82
166
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...