ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
3
9
12
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
27
26
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
35
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...