ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
9
13
22
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
50
58
108
6
ม.1
11
3
14
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
35
19
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
88
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...