ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอัมพวัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
48
50
98
6
ม.1
10
13
23
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
29
23
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
87
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...