ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเตย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
29
18
47
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
2
5
7
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
11
13
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
40
86
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...