ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเตย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
24
19
43
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
2
5
7
1
รวมมัธยมต้น
11
13
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
38
79
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...