ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านลำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
6
4
10
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
28
18
46
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
19
13
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
35
88
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...