ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านลำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
31
20
51
6
ม.1
8
2
10
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
17
12
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
37
92
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...