ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตุ้มหู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
12
11
23
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
2
9
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
33
36
69
6
ม.1
8
0
8
1
ม.2
1
6
7
1
ม.3
14
4
18
1
รวมมัธยมต้น
23
10
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
57
125
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...