ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตุ้มหู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
12
10
22
3
ป.1
9
3
12
1
ป.2
2
8
10
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
6
0
6
1
รวมประถม
32
26
58
6
ม.1
1
5
6
1
ม.2
18
4
22
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
27
14
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
50
121
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...