ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าอิฐ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
11
10
21
3
ป.1
9
3
12
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
41
30
71
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
3
8
11
1
รวมมัธยมต้น
21
19
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
59
132
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...