ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าอิฐ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
37
31
68
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
21
19
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
58
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...