ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางปูน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
46
35
81
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
31
28
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
74
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...