ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดระนาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
25
20
45
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
20
8
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
36
87
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...