ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดระนาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
22
20
42
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
11
2
13
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
19
8
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
34
85
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...