ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
55
45
100
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
14
9
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
73
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...