ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
22
17
39
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
55
48
103
6
ม.1
4
7
11
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
16
14
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
79
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...