ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเชียงราก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
6
0
6
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
44
32
76
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
14
17
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
54
122
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...