ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
16
7
23
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
73
37
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
46
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...