ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปลาไหล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
31
22
53
6
ม.1
3
3
6
1
ม.2
0
6
6
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
5
11
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
39
82
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...