ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
8
5
13
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
17
5
22
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
55
36
91
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
4
1
5
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
13
9
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
50
126
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...