ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองสุ่ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
9
11
20
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
23
24
47
6
ม.1
3
2
5
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
9
7
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
42
83
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...