ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
18
10
28
1
รวม อบ.
32
25
57
2
ป.1
13
20
33
1
ป.2
18
14
32
1
ป.3
13
25
38
1
ป.4
14
18
32
1
ป.5
23
27
50
2
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
96
118
214
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
143
271
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...