ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
10
28
1
อบ.3
11
20
31
1
รวม อบ.
29
30
59
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
12
24
36
1
ป.3
15
16
31
1
ป.4
23
28
51
2
ป.5
17
17
34
1
ป.6
24
25
49
1
รวมประถม
107
123
230
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
153
289
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...