ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
10
7
17
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
26
24
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
3
3
6
1
ม.3
5
0
5
1
รวมมัธยมต้น
8
3
11
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
34
78
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...