ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดการ้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
5
4
9
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
14
12
26
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
18
15
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
31
68
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...