ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดการ้อง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
9
7
16
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
18
13
31
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
19
16
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
36
82
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...