ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
56
33
89
3
อบ.3
44
41
85
3
รวม อบ.
100
74
174
6
ป.1
61
70
131
4
ป.2
66
56
122
3
ป.3
59
56
115
3
ป.4
73
64
137
4
ป.5
62
68
130
4
ป.6
59
57
116
3
รวมประถม
380
371
751
21
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
480
445
925
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...