ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
238
259
497
13
ม.2
215
280
495
13
ม.3
182
305
487
13
รวมมัธยมต้น
635
844
1,479
39
ม.4
167
295
462
12
ม.5
147
301
448
12
ม.6
153
279
432
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
467
875
1,342
36
รวมทั้งหมด
1,102
1,719
2,821
75
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...