ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
43
39
82
6
ม.1
15
12
27
1
ม.2
7
14
21
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
29
31
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
79
161
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...