ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
2
6
8
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
35
38
73
6
ม.1
15
8
23
1
ม.2
19
12
31
1
ม.3
6
13
19
1
รวมมัธยมต้น
40
33
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
80
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...