ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
11
15
26
1
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
33
36
69
3
ป.1
17
13
30
1
ป.2
22
14
36
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
15
15
30
1
ป.6
21
10
31
1
รวมประถม
99
69
168
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
105
237
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...