ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
18
14
32
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
32
21
53
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
15
3
18
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
76
55
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
76
184
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...