ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
21
18
39
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
12
16
28
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
21
24
45
1
รวมประถม
63
69
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
87
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...