ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
22
21
43
3
ป.1
15
8
23
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
17
17
34
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
67
55
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
76
165
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...