ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวงเดือน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
47
36
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
48
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...