ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีสโมสร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
14
30
1
อบ.3
12
3
15
1
รวม อบ.
28
17
45
2
ป.1
17
9
26
1
ป.2
15
24
39
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
89
89
178
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
106
223
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...