ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีสโมสร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
26
13
39
2
ป.1
16
23
39
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
17
14
31
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
83
92
175
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
105
214
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...