ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเตาปูน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
15
26
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
19
24
43
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
17
16
33
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
18
15
33
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
79
75
154
6
ม.1
16
12
28
1
ม.2
21
18
39
1
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
52
43
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
142
292
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...