ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
148
105
253
7
ม.2
195
164
359
9
ม.3
166
137
303
8
รวมมัธยมต้น
509
406
915
24
ม.4
116
144
260
8
ม.5
85
116
201
8
ม.6
111
137
248
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
312
397
709
24
รวมทั้งหมด
821
803
1,624
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...