ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
160
163
323
10
ม.2
200
189
389
9
ม.3
163
173
336
9
รวมมัธยมต้น
523
525
1,048
28
ม.4
85
103
188
6
ม.5
60
100
160
5
ม.6
45
110
155
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
190
313
503
16
รวมทั้งหมด
713
838
1,551
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...