ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
55
41
96
3
ม.2
49
50
99
3
ม.3
56
71
127
3
รวมมัธยมต้น
160
162
322
9
ม.4
31
38
69
2
ม.5
21
35
56
2
ม.6
29
40
69
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
81
113
194
6
รวมทั้งหมด
241
275
516
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...