ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
12
24
1
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
29
30
59
3
ป.1
14
8
22
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
16
7
23
1
ป.5
24
16
40
1
ป.6
21
11
32
1
รวมประถม
97
65
162
6
ม.1
11
12
23
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
33
27
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
122
281
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...