ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
60
62
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
80
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...