ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
56
47
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
62
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...