ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโป่งตามุข ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
18
43
2
อบ.3
21
16
37
2
รวม อบ.
46
34
80
4
ป.1
23
24
47
2
ป.2
29
28
57
2
ป.3
20
30
50
2
ป.4
26
20
46
2
ป.5
32
34
66
2
ป.6
18
21
39
1
รวมประถม
148
157
305
11
ม.1
22
17
39
1
ม.2
17
21
38
1
ม.3
22
16
38
1
รวมมัธยมต้น
61
54
115
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
255
245
500
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...