ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกะขะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
13
18
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
17
25
42
2
ป.1
10
19
29
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
55
50
105
6
ม.1
15
12
27
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
10
4
14
1
รวมมัธยมต้น
35
21
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
96
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...