ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
43
38
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
50
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...