ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
14
14
28
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
0
4
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
27
22
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
36
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...