ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
10
14
24
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
34
33
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
47
91
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...