ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทับร้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
17
34
2
อบ.3
16
18
34
1
รวม อบ.
33
35
68
3
ป.1
18
17
35
1
ป.2
16
17
33
1
ป.3
24
23
47
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
107
101
208
6
ม.1
18
12
30
1
ม.2
8
11
19
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
34
33
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
169
343
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...