ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
6
8
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
16
11
27
3
ป.1
5
9
14
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
29
32
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
43
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...