ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
49
81
3
อบ.3
52
44
96
4
รวม อบ.
84
93
177
7
ป.1
56
49
105
4
ป.2
74
59
133
4
ป.3
70
65
135
5
ป.4
51
54
105
4
ป.5
52
68
120
4
ป.6
54
44
98
4
รวมประถม
357
339
696
25
ม.1
40
41
81
2
ม.2
58
40
98
3
ม.3
34
44
78
2
รวมมัธยมต้น
132
125
257
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
573
557
1,130
39
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...