ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
7
16
23
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
38
40
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
56
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...