ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
229
288
517
13
ม.2
272
297
569
13
ม.3
223
265
488
12
รวมมัธยมต้น
724
850
1,574
38
ม.4
157
232
389
10
ม.5
133
223
356
10
ม.6
120
214
334
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
410
669
1,079
30
รวมทั้งหมด
1,134
1,519
2,653
68
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...