ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
275
300
575
13
ม.2
228
271
499
12
ม.3
266
252
518
12
รวมมัธยมต้น
769
823
1,592
37
ม.4
137
226
363
10
ม.5
121
220
341
10
ม.6
121
188
309
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
379
634
1,013
29
รวมทั้งหมด
1,148
1,457
2,605
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...