ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
62
58
120
4
ม.2
77
58
135
3
ม.3
64
53
117
3
รวมมัธยมต้น
203
169
372
10
ม.4
26
23
49
2
ม.5
33
28
61
2
ม.6
15
24
39
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
74
75
149
6
รวมทั้งหมด
277
244
521
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...