ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
67
136
4
ม.2
56
52
108
3
ม.3
77
67
144
3
รวมมัธยมต้น
202
186
388
10
ม.4
21
35
56
2
ม.5
26
17
43
2
ม.6
29
25
54
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
77
153
6
รวมทั้งหมด
278
263
541
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...