ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
48
59
107
3
ม.2
66
75
141
4
ม.3
52
86
138
4
รวมมัธยมต้น
166
220
386
11
ม.4
20
42
62
3
ม.5
12
43
55
2
ม.6
17
24
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
49
109
158
7
รวมทั้งหมด
215
329
544
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...