ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
95
75
170
4
ม.2
92
75
167
4
ม.3
66
57
123
4
รวมมัธยมต้น
253
207
460
12
ม.4
43
42
85
3
ม.5
29
39
68
3
ม.6
28
38
66
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
100
119
219
9
รวมทั้งหมด
353
326
679
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...