ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
90
73
163
4
ม.2
87
78
165
4
ม.3
79
70
149
4
รวมมัธยมต้น
256
221
477
12
ม.4
55
52
107
3
ม.5
32
34
66
3
ม.6
23
34
57
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
110
120
230
9
รวมทั้งหมด
366
341
707
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...