ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่าประดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
277
323
600
16
ม.2
264
335
599
16
ม.3
272
303
575
15
รวมมัธยมต้น
813
961
1,774
47
ม.4
114
192
306
8
ม.5
94
196
290
8
ม.6
92
200
292
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
300
588
888
24
รวมทั้งหมด
1,113
1,549
2,662
71
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...