ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
181
181
362
10
ม.2
134
159
293
8
ม.3
170
149
319
8
รวมมัธยมต้น
485
489
974
26
ม.4
88
138
226
6
ม.5
70
117
187
6
ม.6
81
135
216
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
239
390
629
18
รวมทั้งหมด
724
879
1,603
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...