ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
60
57
117
5
อบ.2
75
66
141
5
อบ.3
74
79
153
5
รวม อบ.
209
202
411
15
ป.1
132
91
223
6
ป.2
85
83
168
6
ป.3
109
91
200
6
ป.4
84
81
165
6
ป.5
108
99
207
7
ป.6
103
87
190
6
รวมประถม
621
532
1,153
37
ม.1
76
84
160
4
ม.2
68
57
125
4
ม.3
81
43
124
4
รวมมัธยมต้น
225
184
409
12
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,055
918
1,973
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...