ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
17
30
1
อบ.3
22
17
39
1
รวม อบ.
35
34
69
2
ป.1
22
15
37
2
ป.2
13
18
31
1
ป.3
9
19
28
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
84
88
172
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
122
241
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...